Siirry sisältöön

Saunakutsut

Saunakutsut

 

Räätälöidään asiakkaiden mikaan sopivaksi.1) ruususauna, sisältää ruusushampoo, hoitoaine, kuorinta/öljy, vesi ja saippua. Euforisoiva, rentouttava, ihoa hoitava. Naisellisuutta vahvistava. 2) Savusauna:sisältää savusaunomisen ja kataja-/tai koivuvihtominen. Erittäin rentouttava, vihtominen hoitava.. 3) Miehekäs terva-suolasauna. Käytetään kookosöljyä, tervaa ja suolaa. Kuoriva, hoitava, voimistava ja vahvistava. 4) Puhdistussauna:Ensin yrttien keräys;valmistetaan vihta, jalkakylpy ja sauna astia. Saunominen yrttien kanssa. Käytetään luonnon yrttejä, vihtoja ja pensaita.

Kutsujen kulku: saapuminen saunalle, hoidon ja aineiden läpikäynti, saunominen ja loppukeskustelu välipalan ja yrttiteen kera.

Sauna party:50€/customer.  For three to five customers.

Booking one week before the event.        Four alternatives, tailored to customers.

1) Rose sauna: includes rose shampoo, conditioner, peeling/oil, water and soap. Euphonic, relaxing, skin caring. Strengthens femininity.

2) Smoked sauna: with juniper or birch whisks. Very relaxing and caring.

3) Male tar and salt sauna: coconut oil, tar and salt are used. Peeling, caring and strengthening.

4) Cleasing sauna: at first herbs for the whisk, footbath and sauna bowl are picked. Bathing with herbs and whisks from the nature.

Course of events: arriving at the sauna, telling about the treatment and the products, sauna bathing, finally discussion with snacks and herbal tea.

Bastu bjudning: 50€/kund     För tre - fem personer Bokning en vecka före bjudningen. Fyra alternativ, enligt kundernas önskan.

1) Rosbastu: med rosschampo, balsam, peeling/olja, vatten och tvål. Euforigivande,avslappnande, hudvårdande. Stärker femininitet.

2) Rökbastu: inkl. badandet i rökbastun med en- eller björkkvastar. Mycket avslappnande och vårdande.

3) Manlig tjärä - saltbastu: med kokosolja, tjära och salt. Peeling, vårdande och stärkande. 

4) Renande bastu: först ska örter för kvast, fotbad och bastuskål samlas. Används vilda örter och buskar. Bastubadandet sker med dessa örter.

På bjudningen: ankomst till bastun, genomgång av vård och produkter, bastubadande och till slut diskussion med mellanmål och örtte.